Souhlas se zasíláním newsletterů a zpracování osobních údajů

Společnost HAPPY SKI SPORT s.r.o., se sídlem Plzeňská 435/338, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 274 81 310 (dále jen „Správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje.

 1. Abychom Vám mohli posílat zajímavé novinky, informace o akcích nebo jiná naše obchodní sdělení, potřebujeme k tomu Váš souhlas. Ten nám udělíte zaškrtnutím políčka.
 2. Pro tyto účely budeme zpracovávat tyto osobní údaje: e-mailová adresa.
 3. Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 4. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu na emailovou adresu soutez@bezpecnenasjezdovce.cz  nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.
 5. Zpracování provádí správce, mohou mu s tím však pomáhat i následující zpracovatelé:
  • Poskytovatel Active Campaign
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 7. Detailnější informace o Vašich právech najdete také zde . V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů se také můžete obrátit na náš e-mail: soutez@bezpecnenasjezdovce.cz
 8. Souhlasím s tím, aby v rámci festivalu Bezečně na sjezdovce pořizovatel pořídil fotografie/video/audiozáznam (dále také jen „Záznam“) mé osoby. Dále souhlasím s užitím pořízených Záznamů z festivalu Bezpečně na sjezdovce, ať již v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. katalogy, webové stránky, FB, IG, další tiskoviny apod.)